Programovanie vo Worde

Šikovný kód ušetrí veľa času a nervov

Technické správy sa automaticky otvoria v určenom poradí, načítajú sa údaje o klientovi z databázy a odošlú sa na tlač kde ich obsluha iba vyberie.

Jednoduché a rýchle, užívateľsky veľmi komfortné.

Media