Programovanie v Exceli

Vytvoríme požadovanú funkcionalitu

Rozpočty a Výkazy výmer sa postupne načítajú, vložia sa vybrané údaje z databázy a v poradí odošlú na tlač. Viac o podnikových aplikáciách a vývoji softvéru.

Zábavné a užívateľsky jednoduché.

Media