Automatizovaný proces schvaľovania dokumentov v cloude

Online proces schvaľovania napr. došlých faktúr v SharePoint:

1. uloženie dokumentu na schválenie
žiadateľ najskôr uloží dokument na SharePoint (adresár: 1_NaSchvalenie), následne sa automaticky spustí proces schválenia u schvaľovateľa cez Microsoft Flow
2. schválenie dokumentu
schvaľovateľovi automaticky príde e-mail a/alebo notifikácia do smartfónu - po schválení sa faktúra premiestni do adresára pre schválené dokumenty (adresár: 2_Schvalene) a môže ísť na úhradu v príslušnom termíne
3. neschválenie dokumentu
pokiaľ schvaľovateľ dokument neschváli, odošle sa e-mail s informáciou o tejto skutočnosti žiadateľovi a dokument sa premiestni do adresára: 3_NEschvalene

Jednoduché, rýchle a bezpečné riešenie aj pre vašu firmu.

Vývoj softvéru na mieru ChatBot SharePoint Cloud - OneDrive Galéria - referencie Naše projekty O nás Podnikové aplikácie Alkohol kalkulačka

Kontaktujte ma Chcem schôdzku