Prípadová štúdiaEuroline

Líder na trhu v oblasti projektov domov #Euroline potreboval vlastný softvér na mieru - od prijatia a spracovania objednávok, cez expedíciu (veľkoformátovú tlač) objednávok až po fakturáciu, reporty a grafy. Nevyhnutnou súčasťou mal byť aj e-mailový modul na odosielanie správ o stave objednávok, zasielanie zmlúv o dielo a faktúr klientom, obchodným zástupcom a partnerom.

Ukážky si môžete pozrieť v galérií.

Import dát

Firemný web denne prijíma objednávky od klientov, obchodných zástupcov a partnerov. Tieto objednávky prichádzali v určenom čase vo formáte XML. Požiadavka bola spracovať uvedený XML súbor s množstvom objednávok, prideliť im potrebné hodnoty na základe objednaného produktu – to všetko bez zbytočného zaťažovania pracovníkov. Import bol vyriešený automatizovaným postupom na jedno tlačítko, kde sa na záver automaticky vytlačia importované objednávky na tlačiarni pre interné podklady.

Spracovanie objednávok

Po úspešnom importe dát je potrebné odoslať informačný e-mail s potvrdením a zmluvou o dielo – taktiež vyriešené automatizovaným postupom na jedno tlačítko, kde softvér vyberá čo a komu sa odošle (iná zmluva klientovi, iná obchodnému zástupcovi alebo partnerovi), prípadne neodošle e-mail pri nekompletných požadovaných informáciách.

Tlač dokumentácie

Ďalšia požiadavka bola vyriešiť veľkoformátovú tlač projektovej dokumentácie, výkresov, technických správ, farebných vizualizácií a podobne. Pre pracovníkov plánografie bol vyvinutý špeciálny program, ktorý eliminuje zlyhanie ľudského faktoru. Softvér si sám vyberá tlačiarne, kde má tlačiť, všetko na jedno tlačítko, užívateľ následne zoberie vytlačené sady priamo z tlačiarne a expedičný pracovník skompletizuje projektovú dokumentáciu.

Pozrite si video ukážky: tlač technických správ v MS Wordtlač rozpočtov v MS Excel.

Fakturácia

Pre ekonomické oddelenie boli vypracované fakturačné moduly, ktoré automatizovane generujú faktúry, priraďujú čísla, vypočítavajú zľavy, príplatky a podobne, odošlú ju klientovi na e-mail spolu s informáciu o podaní zásielky na pošte – aktívny link na sledovanie pohybu zásielky s možnosťou zasielania e-mailových notifikácií. Raz mesačne sa všetky fakturované dáta exportom odošlú do Omegy pre rýchle vyčíslenie DPH a iných daňových povinností.

Reporty

Pre management bolo potrebné získať rýchly a jednoduchý prístup k rôznym reportom a grafom o predaji produktov, o celkovej situácii v predaji pre okamžité reagovanie - vytváranie akcií a podobne.

Intranet

Pre riadenie celej firmy, zadávanie úloh, zdieľanie dôležitých dokumentov, proces schvaľovania došlých faktúr a objednávok spotrebného materiálu sme vytvorili online intranetové prostredie - SharePoint.

Webstránky

Moderná firma sa v dnešej dobe nezaobíde bez kvalitnej optimalizácie webstránok. SEO pre #Euroline riešime od roku 2009 a firemné webstránky si neustále držia prvé miesta v bezplatnom organickom vyhľadávaní a denne privádzajú nových návštevníkov ktorých hravo menia na zákazníkov.

FRODO - mobilná firemná aplikácia

úplne nová firemná aplikácia na automatizované spracovanie fotiek rodinných domov. Mobilná aplikácia ukladá informácie do databázy v cloude a samotné fotky ukladá do automaticky generovanej adresárovej štruktúry pre ďalšie použitie na webstránkach. Použité technológie: Cloudové riešenie - SharePoint, Power Apps, Power Automate (Flow).
Pre užívateľa úplne jednoduché a bezstarostné.

Záver

Softvér na mieru pre #Euroline neustále vyvíjame, pracujeme na ňom už 15 rokov. Za ten čas prešiel niekoľkými vylepšeniami, zmenami reagujúcimi napr. na nové obchodné podmienky alebo nových užívateľov, zmeny v legislatíve, prechod na euro, technické a technologické inovácie a podobne.

Ďakujeme f. Euroline za úspešnú dlhodobú spoluprácu.

Viac o našich projektoch tu.

Prečo my?

01
Sledujeme najnovšie trendy a aplikujeme ich do praxe
02
Denne používame najmodernejšie technológie
03
Sme flexibilní, promptní a prístupní nonstop
04
Sme dôveryhodná firma s dobrým menom
05
Vyriešime všetky požiadavky našich klientov
06
Poskytujeme bezplatnú podporu a poradenstvo
07
Máme dlhoročné skúsenosti s vývojom a nasadením aplikácií
Kontakty
MS Teams & TeamViewer & Email:
hagara@softver-na-mieru.sk
Email: info@softver-na-mieru.sk
Kontaktný formulár
Mobil: +421 908 125 422
Rezervovať schôdzku
Adresa
SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o.
Staničná 291/2, 900 55 Lozorno
IČO: 47365757, DIČ: 2023839059
reg.: OR Okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 91345/B
IBAN: SK0583300000002900462672
Pracujeme pre vás
  • osobný a seriózny prístup
  • pružné reagovanie na zmeny
  • rýchlo a kvalitne
  • v prijateľnej cene
  • bezplatná podpora
SOFTVER-NA-MIERU.SK je

SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o. je dôveryhodná firma.