Prípadová štúdia Euroline

Líder na trhu v oblasti projektov domov potreboval vlastný softvér na mieru - od prijatia a spracovania objednávok, cez expedíciu (veľkoformátovú tlač) objednávok až po fakturáciu, reporty a grafy. Nevyhnutnou súčasťou mal byť aj e-mailový modul na odosielanie správ o stave objednávok, zasielanie zmlúv o dielo a faktúr klientom, obchodným zástupcom a partnerom.

Ukážky si môžete pozrieť v galérií.

IMPORT DÁT

Firemný web denne prijíma objednávky od klientov, obchodných zástupcov a partnerov. Tieto objednávky prichádzali v určenom čase vo formáte XML. Požiadavka bola spracovať uvedený XML súbor s množstvom objednávok, prideliť im potrebné hodnoty na základe objednaného produktu – to všetko bez zbytočného zaťažovania pracovníkov. Import bol vyriešený automatizovaným postupom na jedno tlačítko, kde sa na záver automaticky vytlačia importované objednávky na tlačiarni pre interné podklady.

SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY

Po úspešnom importe dát je potrebné odoslať informačný e-mail s potvrdením a zmluvou o dielo – taktiež vyriešené automatizovaným postupom na jedno tlačítko, kde softvér vyberá čo a komu sa odošle (iná zmluva klientovi, iná obchodnému zástupcovi alebo partnerovi), prípadne neodošle e-mail pri nekompletných požadovaných informáciách.

TLAČ DOKUMENTÁCIE

Ďalšia požiadavka bola vyriešiť veľkoformátovú tlač projektovej dokumentácie, výkresov, technických správ, farebných vizualizácií a podobne. Pre pracovníkov plánografie bol vyvinutý špeciálny program, ktorý eliminuje zlyhanie ľudského faktoru. Softvér si sám vyberá tlačiarne, kde má tlačiť, všetko na jedno tlačítko, užívateľ následne zoberie vytlačené sady priamo z tlačiarne a expedičný pracovník skompletizuje projektovú dokumentáciu.

Pozrite si video ukážky: tlač technických správ v MS Word, tlač rozpočtov v MS Excel.

FAKTURÁCIA

Pre ekonomické oddelenie boli vypracované fakturačné moduly, ktoré automatizovane generujú faktúry, priraďujú čísla, vypočítavajú zľavy, príplatky a podobne, odošlú ju klientovi na e-mail spolu s informáciu o podaní zásielky na pošte – aktívny link na sledovanie pohybu zásielky s možnosťou zasielania e-mailových notifikácií. Raz mesačne sa všetky fakturované dáta exportom odošlú do Omegy pre rýchle vyčíslenie DPH a iných daňových povinností.

REPORTY

Pre management bolo potrebné získať rýchly a jednoduchý prístup k rôznym reportom a grafom o predaji produktov, o celkovej situácii v predaji pre okamžité reagovanie - vytváranie akcií a podobne.

INTRANET

Pre riadenie celej firmy, zadávanie úloh, zdieľanie dôležitách dokumentov, proces schvaľovania došlých faktúr a objednávok spotrebného materiálu sme vytvorili online intranetové prostredie - SharePoint.

Záver

Softvér na mieru pre Euroline neustále vyvíjame, pracujeme na ňom už 15 rokov. Za ten čas prešiel niekoľkými vylepšeniami, zmenami reagujúcimi napr. na nové obchodné podmienky alebo nových užívateľov, zmeny v legislatíve, prechod na euro, technické a technologické inovácie a podobne.

Ďakujeme f. Euroline za úspešnú dlhodobú spoluprácu.

Viac o našich projektoch tu.