Automatický prenos informácií z databázy do dokumentu

Aplikácia v Access vytvorená na mieru pre firmu organizujúcu odborné školenia pre výkon určitých profesií s prenosom dát na konkrétne miesta v dokumente.

Majiteľ firmy potrebuje svojich ľudí odbremeniť od zdĺhavého manuálneho vypisovania údajov do príslušných koloniek v dokumentoch (napríklad žiadosti, prihlášky, ale aj testy a následne preukazy spôsobilosti vygenerované z PDF). V aplikácii pracujúcej vo vnútropodnikovej LAN sieti je vedená presná evidencia školení (ukončených, prebiehajúcich, naplánovaných), automatická kontrola pridelených lektorov na školenia, evidencia uchádzačov o školenia, ich výstupných testov a pridelených preukazov spôsobilosti s vymedzením doby platnosti. Mesiac pred uplynutím doby platnosti preukazu sú informovaní o tejto skutočnosti formou SMS a e-mailom s možnosťou prihlásenia sa na školenie.

Jednoducho a užívateľsky veľmi pohodlne na jeden klik.

Vývoj softvéru na mieru ChatBot SharePoint Cloud - OneDrive Galéria - referencie Naše projekty Podnikové aplikácie Alkohol kalkulačka

Kontaktujte ma Chcem schôdzku