SMS brána

Rýchla a cielená komunikácia so zákazníkmi

Určite máte vlastnú databázu klientov s ktorými potrebujete komunikovať. Okrem emailov ponúkame možnosť zasielania SMS a/alebo MMS správ priamo do mobilu vašich zákazníkov, samozrejme v lepších cenách ako ponúkajú celoslovenskí mobilní operátori. V dnešnej dobe potrebné pre každú firmu.

Otvárateľnosť SMS správ je takmer 100% (kto si nepozrie SMSku?) a klikateľnosť približne 29% niekedy aj 35%. To je úplne skvelé!

SMS detailné štatistiky

Pravidlá a používanie SMS brány

01

Platnosť kreditu

je časovo neobmedzená,
bez zmlúv a viazanosti
02

Kredit

ale môže prepadnúť po 6 mesačnej nečinnosti, stačí teda raz za 6 mesiacov odoslať jednu SMS správu alebo opäť navýšiť kredit

Nastavenie odosielateľa SMS správ

1

Zdieľané číslo

(východzie nastavenie) odpovede vám budú zaslané ako email na zvolenú adresu
3

Vaše obchodné meno

(platená registrácia) príjemca nemôže odpovedať na SMS
2

Vaše číslo mobilu

(platená registrácia) odpovede vám budú zaslané ako SMS na zvolené číslo
4

Vyhradené číslo

(platená služba) odpovede vám budú zaslané podľa vlastného výberu

Marketingové (obchodné) SMS správy

Zrušiť prihlásenie na odber SMS správ

Pri zasielaní marketingových (obchodných) SMS správ ste povinný umožniť príjemcovi odhlásenie sa z odberu takýchto SMS (podľa platnej legislatívy - GDPR).

Upozorňujeme, že pridanie tohto odkazu bude mať nepatrný vplyv na dĺžku správy, preto ju nezabudnite zohľadniť.
Existujú dva spôsoby:
- Nastavením možnosti odpovede "stop" pri odosielaní zo zdieľaného telefónneho čísla.

- Pridaním odkazu v tvare "StopMsg.me/xxxxx" ktorý je jedinečný pre každého príjemcu. Ak príjemca klikne na tento odkaz, automaticky sa odhlási z budúcich marketingových kampaní. Táto možnosť sa používa aj pri odosielaní z obchodného mena, na ktoré príjemcovia nemôžu odpovedať.

Koľko znakov môže obsahovať SMS správa?

Štandardná (jedna) SMS správa má maximálne 160 znakov bez diakritiky (interpunkčných znamienok). Dlhšie správy sú samozrejme možné, treba si však uvedomiť, že viac ako 160 znakov bude predstavovať „druhú“ alebo "ďalšiu" správu. Prijímateľ to uvidí vo svojom zariadení ako jednu dlhú správu.
Ak je správa dlhšia ako 160 znakov (bez diakritiky), počíta sa ako správa pozostávajúca z viacerých správ (častí). Celkový limit SMS sa potom zmení na 153 znakov na jednu „časť“, pretože sedem znakov spotrebujú neviditeľné hlavičky a pätičky, ktoré označujú, ktorá časť správy sa odosiela (napr. časť 1 z 2).

Tabuľka počtu znakov v SMS správe

Štandardné anglické znaky (bez diakritiky)

Počet znakov
Počet správ
1 – 160 znakov
1 správa
161 – 306 znakov
2 správy
307 – 459 znakov
3 správy
460 – 612 znakov
4 správy
613 – 765 znakov
5 správ
766 – 918 znakov
6 správ
919 – 1071 znakov
7 správ
1072 – 1224 znakov
8 správ

Správy s diakritikou (unicode)

Počet znakov
Počet správ
1 – 70 znakov
1 správa
71 – 134 znakov
2 správy
135 – 201 znakov
3 správy
202 – 268 znakov
4 správy
269 – 335 znakov
5 správ
336 – 402 znakov
6 správ
403 – 469 znakov
7 správ
470 – 536 znakov
8 správ

Môže SMS obsahovať emotikony?

Áno, môže, ak to sieť príjemcov podporuje. Ak ich sieť príjemcov nepodporuje, budú odstránené. Emotikona sa počíta ako 2 znaky unicode.

Prečo MMS?

MMS je skratka pre službu multimediálnych správ.
MMS je štandardný protokol na odosielanie multimediálneho obsahu, vrátane súborov PNG, JPG alebo GIF.
Pri MMS je neobmedzený počet znakov.
Na rozdiel od SMS, ktorá je iba textová a obmedzená na 160 znakov.
MMS správy sú vizuálnou, bohatšou alternatívou k SMS. Začlenenie MMS do vašich kampaní vám umožní byť kretívnejší. MMS umožňuje firmám používať obrázky na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Ale MMS je obojsmerná komunikácia. Firmy môžu prijímať obrázky od svojich klientov. Vďaka tomu je MMS ideálna na organizovanie súťaží, rozosielanie zľavových kupónov atď.
Kontakty
MS Teams & TeamViewer & Email:
hagara@softver-na-mieru.sk
Email: info@softver-na-mieru.sk
Kontaktný formulár
Mobil: +421 908 125 422
Rezervovať schôdzku
Adresa
SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o.
Staničná 291/2, 900 55 Lozorno
IČO: 47365757, DIČ: 2023839059
reg.: OR Okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 91345/B
IBAN: SK0583300000002900462672
Pracujeme pre vás
  • osobný a seriózny prístup
  • pružné reagovanie na zmeny
  • rýchlo a kvalitne
  • v prijateľnej cene
  • bezplatná podpora
SOFTVER-NA-MIERU.SK je

SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o. je dôveryhodná firma.