Programovanie v Exceli

Rozpočty a Výkazy výmer sa postupne načítajú, vložia sa vybrané údaje z databázy a v poradí odošlú na tlač.

Zábavné a užívateľsky jednoduché.

Media