Prípadová štúdia Euroline

Líder na trhu v oblasti projektov domov potreboval vlastný softvér na mieru - od prijatia a spracovania objednávok, cez expedíciu (tlač) objednávok až po fakturáciu, reporty a grafy. Nevyhnutnou súčasťou mal byť aj e-mailový modul na odosielanie správ o stave objednávok, zasielanie zmlúv o dielo a faktúr klientom, obchodným zástupcom a partnerom.

Ukážky si môžete pozrieť v referenciách.

1.        IMPORT DÁT

Firemný web denne prijímal objednávky od klientov, obchodných zástupcov a partnerov. Tieto objednávky prichádzali v určenom čase vo formáte XML. Požiadavka bola spracovať uvedený XML súbor s množstvom objednávok, prideliť im potrebné hodnoty na základe objednaného produktu – to všetko bez zbytočného zaťažovania pracovníkov. Import bol vyriešený automatizovaným postupom na jedno tlačítko, kde sa na záver vytlačia importované objednávky na tlačiarni pre interné podklady.

2.       SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY

Po úspešnom importe dát je potrebné odoslať informačný e-mail s potvrdením a zmluvou o dielo – taktiež vyriešené automatizovaným postupom na jedno tlačítko, kde softvér vyberá čo a komu sa odošle (iná zmluva klientovi, iná obchodnému zástupcovi alebo partnerovi), prípadne neodošle e-mail pri nekompletných požadovaných informáciách.

3.       TLAČ DOKUMENTÁCIE

Ďalšia požiadavka bola vyriešiť tlač projektovej dokumentácie, výkresov, technických správ, farebných vizualizácií a podobne. Pre pracovníkov plánografie bol vyvinutý špeciálny program, ktorý eliminuje zlyhanie ľudského faktoru. Softvér si sám vyberá tlačiarne, kde má tlačiť, všetko na jedno tlačítko, užívateľ následne zoberie vytlačené sady priamo z tlačiarne a expedičný pracovník skompletizuje projektovú dokumentáciu.

Pozrite si video ukážky: tlač technických správ v MS Word, tlač rozpočtov v MS Excel.

4.       FAKTURÁCIA

Pre ekonomické oddelenie boli vypracované fakturačné moduly, ktoré automatizovane generujú faktúry, priraďujú čísla, vypočítavajú zľavy, príplatky a podobne, odošlú ju klientovi na e-mail spolu s informáciu o podaní zásielky na pošte – aktívny link na sledovanie pohybu zásielky s možnosťou zasielania e-mailových notifikácií.

5.       REPORTY

Pre management bolo potrebné získať rýchly a jednoduchý prístup k rôznym reportom a grafom o predaji produktov, o celkovej situácii v predaji pre okamžité reagovanie - vytváranie akcií a podobne.

Softvér na mieru pre Euroline neustále vyvíjame, pracujeme na ňom už 11 rokov. Za ten čas prešiel niekoľkými vylepšeniami, zmenami reagujúcimi napr. na nové obchodné podmienky alebo nových užívateľov, zmeny v legislatíve, prechod na euro, technické a technologické inovácie a podobne.

Ďakujeme f. Euroline za úspešnú dlhodobú spoluprácu.

Demo na stiahnutie

Softvér na mieru - elektronický podací hárok

ePH

Výkonný pomocník pri podávaní Vašich zásielok na ktorejkoľvek pošte. Jediným tlačítkom vytvorí a odošle elektronický podací hárok vrátane adresných štítkov na balíky alebo doporučené listy. Zasielanie tovarov na dobierku nebolo nikdy také jednoduché! Po vytvorení elektronického podacieho hárku stačí Vaše zásielky odniesť na poštu, kde Vás bez čakania veľmi rýchlo vybavia.

 

Softvér na mieru - grafy a reporty

ePH

Prehľadné grafy a reporty sú potrebné pre každého podnikateľa. Rýchlo a prehľadne zobrazené potrebné informácie vedú k správnym rozhodnutiam.